ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น IP2AP-924M KSU
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น IP1E-8KSU-A1
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SV-8100
PABX NEC NEAX-2000 IPS
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA200
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TD1232
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEM824
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TES824
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TA308
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA100D
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEB308
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Nitsuko รุ่น AK-SERIES
เครื่องโทรศัพท์ NEC รุ่น DTL-24D-1P(BK)TEL
เครื่องโทรศัพท์ NEC รุ่น AT45
เครื่องโทรศัพท์ NEC รุ่น AT35
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA
ระบบประกาศเสียง PA
เครื่องขยายเสียง TOA
ไมค์โครโฟนชุดประชุม
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม
ระบบประกาศเสียงตามสาย
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Panasonic
โทรโข่ง
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> บริการตรวจซ่อม >>> ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น IP2AP-924M KSU

บริการตรวจซ่อม

บริการตรวจซ่อมและออกแบบติดตั้งให้คำปรึกษา ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบประกาศเสียง ลำโพงฮอร์น ลำโพงติดเพดาน ลำโพงฝังฝ้าเพดาน ลำโพงตู้ ลำโพงตู้ชนิดภายในอาคารและภายนอกอาคาร เครื่องขยายเสียง TOA ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียงห้องประชุม ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL-1000 NEC SV-8100 ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Panasonic Panaboard  


ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC IP2AP-924M KSU

รหัสสินค้า: 000331
ติดต่อเบอร์ 081-627-3264
PABX NEC รุ่น IP2AP-924M KSU ตัวแทนจำหน่ายและตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น IP2AP-924M KSU
33
  Tell a Friend


Total: 1:               
 
    
//