ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ชุดประชุม TOA >> ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770 >> ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770

ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770
  Tell a Friend

ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770

รหัสสินค้า: 000041
ไมค์ห้องประชุม TOA ราคาพิเศษ
ไมโครโฟนชุดประชุม TOA: ไมค์ประชุม TOA ไมค์ประชุม TOA
รายละเอียด:

ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770

 Conference Systems

รายละเอียด : ชุดประชุม TOA รุ่น TS-770

  • มีเสียง Chime เมื่อประธานกดตัดเสียง
  • มีช่องต่อสัญญาณ MIC, AUX และ Recording สำหรับบันทึก
  • เครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม TOA จำนวน 70 ชุด โดยแบ่งเป็น35 ชุด ต่อ 1 Line
  • สามรถขยายต่อเพิ่มได้สูงสุด 210 ชุด โดยการเพิ่มเครื่องจ่ายกระแสไฟเพิ่ม 2 เครื่อง
  • สามารถควบคุมการทำงานของไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมให้ทำงานร่วมกัน (0,1,3 หรือ 6 ชุด )
  • มีสวิทซ์สำหรับควบคุมเวลาปิดไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโมติเมื่อไม่มีการพูด (เปิด/20 วินาที่/40 วินาที)
  • ชุดประชุม TOA มีระบบทดสอบการทำงานของไมโครโฟนได้ทุกตัว
  • มีช่องต่อพ่วงกับเครื่องบันทึกเสียง สำหรับบันทึกการประชุม
  • ชุดประชุม TOA รองรับการต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ TS-775


 


 

 

 

 


 

 

 

//