SPU SOUND. โทร.095-961-4462, * รับออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย,เครื่องเสียงห้องประชุม,ชุดประชุม,ลำโพงฮอร์น,ลำโพงฝังฝ้า,ลำโพงตู้,ไมโครโฟน,เครื่องเสียง,โทรโข่ง,ออดเข้างานเลิกงาน,ไมโครโฟนทัวร์ไกด์,

เกี่ยวกับเรา

SPU SOUND. โทร.095-961-4462, * รับออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย,เครื่องเสียงห้องประชุม,ชุดประชุม,ลำโพงฮอร์น,ลำโพงฝังฝ้า,ลำโพงตู้,ไมโครโฟน,เครื่องเสียง,โทรโข่ง,ออดเข้างานเลิกงาน,ไมโครโฟนทัวร์ไกด์,

ออกแบบให้คำปรึกษาและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงตามสายโรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ระบบประกาศเสียงกลางแจ้ง,ชุดประชุมห้องประชุม,เครื่องเสียงห้องประชุม,ไมโครโฟน,ไมโครโฟนไร้สาย,ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ,ไมโครโฟนห้องประชุม,ลำโพงติดเพดาน,ลำโพงฝังฝ้า,ลำโพงตู้,ลำโพงฮอร์น,ลำโพงคอลัมน์,ลำโพงติดเพดานสองทาง,โทรโข่ง,โทรโข่งสะพายบ่า,โทรโข่งขนาดใหญ่,เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งจำหน่ายและตรวจซ่อมระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC,Panasonic

เวลาให้บริการ

โทรสอบถามข้อมูลได้ในเวลา

วันจันทร์ - วันเสาร์ ช่วงเวลา 8.30 - 17.30 น.

ตอบอีเมล์ทุกๆวัน